صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، طی حکمی از سوی جلال گلچین نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مهندس امین دیدار بعنوان سرپرست مجتمع باغات میوه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان منصوب شد. شایان ذکر است آقای دیدار قبلا نیز بعنوان معاون مجتمع باغات این شرکت مشغول خدمت بوده است.

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

مناسبت روز