صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، اولین جلسه شورای مدیران بعداز واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی، با حضور مدیرعامل ، اعضای محترم هیئت مدیره ، مدیران و معاونان این شرکت در محل سالن کنفرانس تشکیل شد .

دراین جلسه بعدازتلاوت آیاتی از کلام ا... مجید ، آقای مهندس گلچین نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان اهداف و برنامه های مدون جدید شرکت را تشریح نموده و دیدگاه های خودرا در چارچوب سال اقتصاد مقاومتی بیان نمودند .

دراین جلسه همچنین تعدادی از مدیران برنامه های پیشنهادات خودرا در چارچوب برنامه های جدید شرکت اعلام نمودند.

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

مناسبت روز