صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، حضور پررنگ مدیرعامل و پرسنل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در راهپیمایی ۲۲ بهمن.

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت  و دامپروری مغان

 

مناسبت روز