صفحات اختصاصی امور

 

 

میدان تنیس آزادی شهرک کشت و صنعت مغان جهت بازی ورزش تنیس برای علاقمندان این ورزش پرهیجان و نشاط آور آغاز به کار کرد. علاقمندان جهت بازی با امکانات ورزش تنیس از سوی مدیریت میدان میتوانند با شماره 09148210822 تماس گرفته و جهت اجاره میدان یا گرفتن وقت قبلی از مدیریت میدان تنیس آزادی قبل بازی هماهنگی های لازم را به عمل آورند .

 

آدرس پشت میدان چمن شهرک آیت الله غفاری کشت و صنعت مغان 

مناسبت روز