صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، اداری و بازرگانی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:"توسعه کشت پاييزه چغندرقند يکي از راه کارهاي مهم جهت تامين شکر موردنياز با استفاده بهينه از آب در كشور مي باشد."

شهریار نگاهی،نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، اداری و بازرگانی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در آغاز مراسم افتتاح سي و هفتمين دوره فعاليت كارخانه قند ضمن اعلام این مطلب افزود: امسال در سایه تلاش و کوشش تمامي پرسنل زحمتکش و بخش خصوصي بصورت آزمایشی نسبت به کشت محصول پائیزه چغندر قند در اراضی کشت و صنعت مغان اقدام شد و با توجه به عملکرد مناسب محصول چغندرقند پائیزه در سالجاری در صورت موفقيت قرار است در سالهای آتی برای افزایش کشت این محصول اقدامات مناسبی را دربرنامه زراعت داشته باشیم.

نگاهی با اشاره به مزیت کشت چغندر قند پاییزه در مصرف بهینه از آب خاطر نشان کرد: زمان آب دهی برای محصول چغندر قند پائیزه به دليل عدم همزماني با آبياري ذرت، پنبه محصولات جاليزي و ... بسيار حائز اهميت است.
نایب رئیس هیئت مدیره افزود: بطور میانگین کشت محصول چغندر در هرهکتار برای 3 نفر شغل فراهم می کند و بنابراين سهم بسزايي در اشتغال دارد.
نگاهی از مديران و پرسنل زحمتکش کارخانه قند مغان و واحدهاي پشتيباني كننده که در آماده سازی کارخانه قند برای بهره برد اری به موقع تلاش و کوشش شبانه روزی انجام دادند قدردانی کرد و افزود : کارخانه قند مغان امسال دوبار به فعالیت می پردازد لذا تلاش و کوشش مضاعف دست اندركاران را مي طلبد.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت با اشاره به وضعیت خاص کشور و تحریم‌هاي ناجوانمردانه آمریکا و تحمیل فشار بر ملت بزرگ ایران خاطرنشان کرد: ملت مسلمان ایران در هیچ شرایطی زیربارظلم و ستم نخواهد رفت و با عمل به نسخه تجويز شده از سوي مسئولين نظام(وحدت و همدلي) این برهه حساس را نیز با موفقیت و سربلندی طی خواهند کرد بطوريكه جامعه کارگری شرکت نیز در طی سالهای گذشته توانسته است با وحدت ، همدلی و هم زبانی در چرخه تولید و اقتصاد کشورمان سهم بسزایی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد نگرانیهای پرسنل از امنیت شغلی خود دربحث واگذاری بی مورد است و یکی از شرایط واگذاری تامین امنیت شغلی شاغلین مجموعه می باشد و قرار نیست با تغییرمالکیت شرکت آینده شغلی افراد به خطر بیافتد و اهداف تولیدی آن تغییر یابد .
نگاهی همچنین از تائید صورتهای مالی شرکت خبردادو گفت : برای چهارمین سال متوالی این صورتهای مالی که با مداقه حسابرسان قانونی شرکت و ریزبینی ویژه مورد بررسی قرار گرفته و بصورت مطلوب و بدون بند گزارش شده است. این توالی مطلوبیت درگزارش حسابرسی، نشانه حاکمیت انظباط مالی در طی این مدت بوده است که تلاش و جدیت تمامی همکاران دخیل نیز شایسته تقدیر است .

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

مناسبت روز