صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، وزش تند باد با سرعت بیش از 75 کیلومتر در ساعت در روزهای گذشته به اراضی کشاورزی و باغات آلو، زردآلو، گوجه سبز، هلو و شلیل مجتمع باغات کشت و صنعت مغان خسارت وارد کرد . این تند باد سبب ریزش میوه‌های درختان و شکسته شدن سرشاخه‌های آن‌ها شد که هنوز میزان دقیق خسارت این تند باد برآورد نشده است.

شیرین زاده مدیر مجتمع باغات شرکت کشت و صنعت مغان گفت : مساحت مفید فعلی باغات مجتمع کشت و صنعت مغان یک هزار و 100 هکتار می باشد که وزش تند باد در زمان برداشت محصولات باغی ، موجب تعطیلی یک روزه این مجتمع شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان خسارت وارده به باغات مجتمع کشت و صنعت مغان، به صورت دقیق مشخص نشده ، افزود : تند باد اخیر در درصدهای مختلف به درختان میوه وارد کرده که بیشتر خسارت وارده به درختان آلو می باشد .

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در شهرستان پارس آباد با داشتن اراضی وسیع‌ کشاورزی، باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت های منحصر به فرد کشور محسوب می شود .

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان