صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، نخستین بار در استان اردبیل، شرکت کشت و صنعت مغان به‌ صورت پایلوت در یک هزار و 14 هکتار از اراضی کشاورزی خود چغندرقند پاییزه کشت کرده است. پیش بینی می شود 60 هزار تن چغندر مرغوب تولید و برای تبدیل به شکر، روانه کارخانه قند مغان شود.

معاون کشاورزی و دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با بیان اینکه بحث آب یکی از مهم ترین و جدی ترین موضوعات در کشور ماست ،گفت : یکی از مزایای کشت پائیزه چقندر قند 2 تا 3 بار صرفه جویی در دفعات آبیاری است .

علایی افزود: آفات ویژه ای که به محصول چقندر خسارت وارد می کند ،در کشت پائیزه این محصول نسبت به کشت بهاره ،از شدت کمتری برخوردار است لذا از گزند آفات کمتر خسارت می بیند.

وی گفت : بیماری هایی که در چقندر قند وجود دارد، مخصوصا بیماری های قارچی که از نظر کمی و هم از نظر تناژ و میزان قند به چقندر خسارت وارد می کند، در چقندر پائیزه کمتر دیده شده و کمتر به آن خسارت وارد می کند.

علایی با بیان اینکه در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و به خاطر صرفه جویی در مصرف آب و دیگر مزایای این محصول کرد ؛ شرکت کشت و صنعت مغان این محصول را کشت کرده ، تصریح کرد : امید است کشت آن به کشاورزان بخش خصوصی و منطقه مغان تسری پیدا کرده و بتوانیم از مزایای این محصول در راستای تامین شکر کشور استفاده کنیم.

 

 


روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان