صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، بازديد مدیرکل امور شرکت های وزارت اقتصاد و دارایی، مدیران کل امور مجامع وزارت دادگستری و جهاد کشاورزی به همراه مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و اعضای هیئت مدیره از واحد های مختلف شرکت.

دکتر طیبی مدیرکل شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی، مهندس صفری مدیرکل مجامع وزارت دادگستری، مهندس شجاعی مدیرکل مجامع وزارت جهاد کشاورزی به همراه مهندس میرجمال الدین پورپیغمبر مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، مهندس سروی رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، مهندس نگاهی نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، اداری و بازرگانی شرکت، مهندس نادری عضو هیئت مدیره و معاون فنی و صنعتی، دکتر علایی عضو هیئت مدیره و معاون کشاورزی و دامپروری و جمعی از مدیران واحد با حضور در کارخانه لبنیات، کارخانه قند، مجتمع باغات میوه، بخش های مختلف مجتمع زراعت بازديد نمودند.

براساس این گزارش بازدید کنندگان از اهم فعالیت ها و اقدامات انجام شده در شرکت از جمله نوسازی در مجتمع دامپروری، نوسازی در کارخانه قند و لبنیات، جوان سازی و توسعه مجتمع باغات میوه، نوسازی مکانیزاسیون، بکارگیری فناوری نو از جمله فناوری نانو در تولیدات کشاورزی و دامپروری و اینترنت اشیا در تولیدات کشاورزی، راه اندازی انسکتاریوم و توسعه کنترل بیولوژیک آفات برای حفاظت از محصولات کشاورزی و تولید محصولات سالم و بهداشتی در راستای سیاست دولت تدبیر و امید برای حفظ محیط زیست، طرح توسعه ارقام دانه های روغنی،سایت تحقیقاتی طرح توسعه چغندر پاییزه و گندم با بستر ثابت بازدید بعمل آوردند.

 

 

 

 

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان