صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، عباس کشاورز: وضعیت محصولات زراعی بخصوص مزرعه کلزا از نظر خصوصیات رشد، کیفیت، عاری بودن از علفهای هرز در سطع بسیار خوبی قرار دارد و امیدوارم با استمرار مراقبت ها، این مزارع یکی از مزارع نمونه کشور باشد.

معاون امور زراعت وزیرجهاد کشاورزی دربازدید ازمزارع کلزا شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، به نیاز کشور به دانه های روغنی و توسعه کشت کلزاء در این منطقه تاکید کرد و افزود: مزارع کلزای مزارع کشت و صنعت مغان از نظر کیفیت ، خصوصیات ریشه، وضیعت تغذیه و رشد، پاک بودن مزارع ازعلفهای هرز و عاری بودن از بیماری ها، واقعا یکی از مزارع استثنائی می باشد که امیدوارم با استمرار مراقبت ها، این مزارع یکی از مزارع نمونه کشور باشد.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی،محصول کلزاء را به خاطر حاصلخیزی برای کشاورزان منطقه اقتصادی دانست و گفت: از کلیه کشاورزان منطقه انتظار میرود با الگوبرداری از مزارع کلزا در کشت و صنعت مغان، در راستای افزایش عملکرد و نوع نگه داری از این محصول پرارزش کشور نسبت به افزایش راندمان و ترویج کشت این محصول در این منطقه اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه درکل کشور بیش از 40 رقم کلزاء کشت میگردد افزود: درخصوص تکثیر و تنوع ارقام محصول کلزا، اقدامات مثبتی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام یافته تا بذرکافی، باکیفیت، متنوع و براساس نیازکشاورزان تامین گردد و تلاش میکنیم نیاز بذر کشاورزان را در داخل کشور تولید کنیم .

درادامه این بازدید میرجمال الدین پور پیغمبر، مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز با بیان اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی افزایش کشت دانه های روغنی می باشد گفت : دراین زمینه کشت و صنعت مغان فعالیت خوبی را آغاز نموده بطوریکه درکشت این محصول روغنی افزایش عملکرد و همچنین افزایش سطح زیر کشت مدنظرمان قرار گرفته است.

پورپیغمبر خاطر نشان کرد: امسال سطح زیر کشت کلزاء در مزارع کشت و صنعت مغان از 2700 هکتار به بیش از 4000 هکتار رسید و همچنین در زمینه افزایش عملکرد محصول کلزا تحقیقات و اقدامات موثری انجام داده ایم که امیدوارم امسال در هرهکتار 500 کیلوگرم نسبت به سال گذشته افزایش عملکرد داشته باشیم.

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

گزارش صوتی - تصویری بازدید معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از مجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

 خبرنگار: یعقوب شجاعی

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان

مناسبت روز