صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، بازدید مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از سایت تحقیقاتی چغندر پاییزه و گندم با بستر ثابت.⬅️ایشان طی این بازدید در جریان امور تحقیقاتی موضوعات مرتبط با کاهش مصرف و استفاده از آب سبز قرار گرفتند.

مهندس میر جمال الدین پورپیغمبر مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در بازدید از سایت تحقیقاتی چغندر قند پاییزه و گندم در جریان فعالیتهای انجام گرفته در مدیریت زراعت قرار گرفتند.

در ادامه مهندس نیکشاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تحلیل شرایط موجود در منطقه در جهت بهبود عملکرد غلات از عملکرد مجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ابراز خوشحالی کرد و افزود: اراضی شرکت که به صورت یکپارچه و وسیع می باشد باید الگوی کشاورزان استان قرار گیرد.

مهندس نیکشاد از مجموعه شرکت به جهت تاثیر در انتقال تکنولوژی و انجام فعالیتهای ترویجی صورت گرفته و تلاش در جهت بهبود فرآیند تولید تقدیر کردند.

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغا