صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، بازدید مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به همراه هیئت فرانسوی، کارشناسان طرح توسعه دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان تعاونی روستایی از مزرعه پایلوت مقایسه ارقام کلزا

مهندس پور پیغمبر مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در این بازدید با اعلام اینکه افزایش ضریب خوداتکایی روغن خوراکی جزو برنامه‌های‌ وزارت جهاد کشاورزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، افزود: محصول كلزا با داشتن بيش از 40 درصد روغن، سرشـار از پروتئين، از دانه هاي روغني عمده جهان بـه شـمار مي رود که شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در راستای همراهی با سیاست های تولیدی دولت سطح زير كشت خود را از ۲۷۰۰هکتار در سال گذشته، امسال به بيش از ۴۴۰۰ هكتار افـزايش داده است و پیش بینی میشود انشالله امسال تولید دانه کلزا در این شرکت به بیش از ۱۰هزار تن برسد.

وی اظهار کرد: امسال اجرای طرح پایلوت کلزا در مزرعه طرح مقایسه ارقام با بیش از۳۹ نوع رقم داخلی و خارجی با انتقال دانش فنی و تکنولوژی، آزمایش سموم اختصاصی مبارزه با علف‌های هرز هم خانواده کلزا، ارقام پر محصول برای سال های آتی، بررسی و برای کشت در سطح وسیعتری توسعه یابد.

مهندس پورپیغمبر در پایان تصریح کرد: مدیریت مزرعه، رعایت تاریخ کاشت، تراکم بهینه، تغذیه مناسب و کنترل عوامل خسارت‌زا از راهکارهای افزایش تولید محصول کلزا است.

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان