صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، آقای مهندس"خلیل نیک شاد" به عنوان " رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل" منصوب شد.

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان