صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، بازديد مهندس علی اشرف منصوری رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل جدید شرکت شهرک‌های کشاورزی ازشركت كشت و صنعت و دامپروري مغان

 

 

روابط عمومى شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان