1-موضوع مناقصه : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد :  

لوله های اواپراسیون و هیتر مورد نیاز کارخانه قند خود را بشرح ذیل و  بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.

لوله اواپراسیون  :   قطر خارجی 33 میلی متر, قطر داخلی 30 میلی متر , ضخامت 5/1 میلی متر , طول لوله 323 سانتی متر،  بدون درز، از فولاد ST37   به تعداد 4000 شاخه یا  (30mm*1/5mm*33mm و به طول   cm324 (

لوله هیتر            :  قطر خارجی 33 میلی متر , قطر داخلی 30 میلی متر, ضخامت 5/1 میلی متر,  طول لوله 343 سانتی متر ، بدون درز، از فولاد ST37   به تعداد 2000 شاخه  یا  (30mm*1/5mm*33mm  و به طول   cm324 (

تبصره : لوله های تحویلی فروشنده باید بدون موج و کاملا صاف و دقیقا مطابق مشخصات داده شده  باشد.

2-مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار :  لوله اواپراسیون :  320.000.000 ریال      لوله هیتر :   170.000.000 ریال

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                        

www.moghanind.com

 

 

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مناقصه :      از تاریخ    99/12/24      لغایت        99/12/25     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مناقصه :     از تاریخ     99/12/26     لغایت        1400/01/07           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :                          رأس ساعت 12 ظهر روز یکشنبه  مورخ     08/01/1400   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

6-  مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر سی روز  می باشد.

 

 

 

 

  ( روابط عمومی  شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامی عام)