1-موضوع مناقصه: شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام) در نظر دارد: 

لوله های اواپراسیون و هیتر مورد نیاز کارخانه قند خود را بشرح ذیل و  بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.

لوله اواپراسیون :  قطر خارجی 33 میلی متر, قطر داخلی 30 میلی متر , ضخامت 5/1 میلی متر , طول لوله 323 سانتی متر،  بدون درز، از فولاد ST37   به تعداد 4000 شاخه یا  (30mm*1/5mm*33mm و به طول   cm324 (

لوله هیتر            :  قطر خارجی 33 میلی متر , قطر داخلی 30 میلی متر, ضخامت 5/1 میلی متر,  طول لوله 343 سانتی متر ، بدون درز، از فولاد ST37   به تعداد 2000 شاخه  یا  (30mm*1/5mm*33mm  و به طول   cm324 (

تبصره : لوله های تحویلی فروشنده باید بدون موج و کاملا صاف و دقیقا مطابق مشخصات داده شده  باشد.

2-مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار :  لوله اواپراسیون :  320.000.000 ریال      لوله هیتر :   170.000.000 ریال

3-نوع تضمین: فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                        

www.moghanind.com

 

 

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مناقصه :      از تاریخ                          05/12/99               لغایت                06/12/99     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مناقصه :     از تاریخ                         07/11/99              لغایت                  18/12/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :                          رأس ساعت16 عصر  روز سه شنبه  مورخ     19/12/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

6مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر سی روز  می باشد.

 

 

 

 

   ( روابط عمومی  شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامی عام )