1-موضوع مناقصه : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد :   

تعداد 100.000 پاکت شیرخشک ( 4 لایه با کاغذ کرافت قهوه ای یکسر باز ته چسب ته دوخت به ابعاد 56*92 سانتیمتر ) مورد نیاز کارخانه لبنیات خود را  بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.

2-مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار :  بشرح فرم تعهد پیشنهاد قیمت

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852080 و 09143538386 آقای امینی

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                      

www.moghanind.com

 

 

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مناقصه :                                             از تاریخ                         13/11/99                                      لغایت                              14 /11/99     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مناقصه :                                       از تاریخ                            15/11/99                                           لغایت                            16/11/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :                          رأس ساعت   17 عصر  دوشنبه  مورخ  27/11/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

6مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر سی روز  می باشد.

 

 

   ( روابط عمومی  شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامی عام) )