((اطلاعیه مورخ 1400/01/16))

 

شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان در نظر دارد انجام کلیه عملیات یونجه محصول خود در مجتمع زراعت را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.... برای اطلاعات بیشتر تصویر ضمیمه شده رو مشاهده بفرمایید.

 

 

 

 

 

                                                                        روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و